Елате в „Звезден водопад“, в света на детските мечти!

Децата се развиват най-добре в общата групова дейност.Желанието на децата да общуват ги привързва един към друг. Ето защо ние предлагаме всеки делничен ден от 8.30 до 18.00 на децата над 30 месеца различни интересни обучителни занимания. За нас индивидуалността на детето е на първо място. Всяко дете има уникален собствен път на развитие и ние се стараем да му предоставим възпитателна среда, която да стимулира неговото мислене, самостоятелност и самочувствие.

Детски център „Звезден водопад” предлага полудневни и целодневни занимания за деца от две години и половина. В дневния ни режим сме включили: английски език, немски език, танци, приложна дейност, музикално изкуство, обучителни ситуации по направления (български език, математика, социален свят, природна среда, конструктивно- техническа дейност) различни дидактични, сюжетно-ролеви игри, драматизации…. Програмата за всяка седмица е подчинена на една основна тема, към която се придържаме в нашите обучителни ситуации и организирани игри. За да бъдем максимално полезни за вашите деца имаме и логопедичен кабинет, в който работят професионалисти с дългогодишен опит.

Управител: Р. Демирева

гр. София; кв. Иван Вазов, ул. Краище-21
GSM:0884104012 /0898604056

Телефон:02 4830892
e-mail:zvezdenvodopad@abv.bg