Програма Големи звездички

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1.Природен свят

2.Български език и литература

3.Музика

1.Български език и литература

2.Физическа култура

1.Математика

 

2.Физическа култура

1.Изобразително изкуство

2.Български език и литература

1.Конструктивно технически и битови дейности

2.Социален свят

следобед

1.Български език и литература

 

2.Игрова култура

1.Социален свят

 

2.Игрова култура

1.Природен свят

 

2.Изобразително изкуство

1.Конструктивно технически и битови дейности

2.Математика

1.Физическа култура

 

2.Музика

 

Програма Малки звездички

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1.Природен свят / Социален свят 

2.Музика

1.Български език и литература

2.Физическа култура

1.Музика

2. Математика /второ полугодие/

 

1.Изобразително изкуство

 

1.Конструктивно технически и битови дейности

2.Игрова култура

следобед

1.Игрова култура

1.Социален свят/ Природен свят

 

 

1.Български език и литература

1.Физическа култура

1.Изобразително изкуство