ПЛАН ЗА ВЪЗПИТАТЕЛНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕЦАТА ДО 3-год. ВЪЗРАСТ

*Тема: МОЯТ ЛЮБИМЕЦ  (с.7)

Акцент –  Природен свят

Очаквани резултати:

 • § Детето разпознава конкретни животни от близкото обкръжение;
 • § Сравнява основни части на тялото на домашни любимци;
 • § Разбира значението на думи и изрази в конкретна ситуация;
 • § Пресъздава звукоподражателно и участва в имитационни игри и артистични упражнения;
 • § Различава в практическия си опит малко и голямо;
 • § Подпява познати песни, включва се в музикално – ритмични игри.

 *Тема: ХАПНИ СИ СЛАДКО! (с.8)

Очаквани резултати:

 • § Детето разпознава конкретни животни от близкото обкръжение и предпочитани от тях  къщи /места за обитаване/;
 • § Разпознава начини на хранене и любими храни на домашни любимци;
 • § Отговаря, като разпознава и назовава имена, лица, определя предмети и действа с тях;
 • § Разпознава от опита си място на предмети и обекти – вън, във/вътре, до, над, под;
 • § Звукоподръжателното пресъздава и участва в имитационни игри и артистични упражнения;
 • § Емоционално възприема детски игри в стихчета, персонажи от любими приказки;
 • § Опитва се да изобразява, като дорисува и играе с изобразителен материал;
 • § Моделира образци от две основни части чрез прилагане.

Утринна гимнастика

Подражателни общоразвиващи упражнения с текст

Аз нося две шишаркиза катерички малки.

Показвам ви ги ясно

наляво и надясно.

За малко ги оставям

и бързо се изправям.

Починах си! Готово!

Поемам ги отново.

Как весело подскачам,

че имам си задача –

на катерички малки

аз нося две шишарки.

Ръце напред;Ръце долу /дозировка: 4+4 /;

Ръце встрани;    Лява извивка;

 Дясна извивка /дозировка: 3+3/;

Навеждане и оставяне на шишарките

Изправяне;

Ръце горе;

Навеждане и вземане на шишарките;

Изправяне;ръце горе /дозировка: 3+2/;

Подскоци /дозировка 5 – 6 пъти/

 

 

 

П

О

Н

Е

Д

Е

Л

Н

И

К

1. Природен свят – МОЯТ  ЛЮБИМЕЦ v Възприемане на домашни животни от близкото обкръжение – разпознаване на домашни любимци и техните части (глава, уши, тяло козина, опашка);

v Животните и техните малки – възприемане на грижи за животни от децата.

Работа с централната илюстрация: Вниманието на децата се насочва към нарисуваните голямо и малко куче, и голямо и малко коте с различна окраска на тялото. Определят се в невербален и вербален план. Например: „Къде е котето? Къде е писанка?” и „Ето я!”; „Къде е кучето? Къде е Шаро?” и „Ето го!”; или „Къде еголямото куче? Ето го (посочване). Това е голямото куче.”; друг вариант: „Какъв е Шаро?” и „Той е голям с дебела козина.”ит.н.

Обсъждането на илюстрацията може да започне или да продължи с въпроса „С кого са дошли децата на разходка?”. Така се привлича внимнаието към нарисуваните момиче и момче (от познатите вече герои). Може да се припомнят имената им или да се измислят нови. Важното тук е да се направи връзката между децата и домашните любимци, за които те се грижат, защото ги обичат (хранят ги, разхождат ги, помагат на малките им).

2. Музикаv Възприемане и изпълнение на музикално – подвижни игри – „Балонът се надува”, „Спи сиво зайче” и др.;

v „Хрупкай Зайко” – музика: Н. Янев; текст: В. Господинова.

Зайо Байо, гледай тук,

аз ти нося зеленчук.

Хрупкай,Зайо да ядеш,

та голям да порастеш.

 

   

 

 

 

В

Т

О 

Р

Н

И

К

1.Български език - МОЯТ  ЛЮБИМЕЦ vИзползване на съществителни собствени и нарицателни имена;

vИзмисляне на имена на деца и животни;

vФормулиране на прости изречения (пълни и непълни) при разпознаване на действия на лица;

vДовършване на просто разширено изречение („Котето е малко”, „Палавото коте скача”);

vЕмоционално реагиране при разбиране на възрастния по време на разговор;

vПравилно употребяване на предлози.

Работа със сюжетната илюстрация:

Децата са със своитее любимци, които живеят при тях. Актуализира се опитът от понеделникпо темата, но по посока на българския език.

Работа с малките изображения:

Това са същите персонажи: куче, коте, момиче, момче. Акцентира се върху признаците им при използването на меки плюшени или гумени играчки и подражателни игри. Например: „Докосни топката с муцуната на кучето; докосни кълбото с ухото на котето; докосни топката с нослето си (на детето).” и т.н. Така се откриват частите на главата (уши, очи, уста/муцуна, нос, вежди) на животните и на детето, като някои са идентични (очи, уши), а други – не (муцуна, уста и др.). Обобщават се белези на живи обекти и разликите им.

  2.Физическа култураvИзпълняване на общоразвиващи упражнения ;

vУпражняване на равновесно ходене – ходене в коридор (пътеката на кучето и котето) и ходене в колона с водач;

vУпражняване на бягане след водач.

   

С

 

Р

 

Я

 

Д

 

А

1.Природен  святХАПНИ СИ СЛАДКО! vНаблюдаване на поведенчески прояви на животни в студено време (птици и домашни любимци).

Работа с централната илюстрация: Върху страницата се изисква да се направят следните връзки: къща на животните и обитател; обитател и храна, която предпочита (за кучето), и къща на животното и обитател; обитател и храна, която предпочита (за котето). Налице са и възможности за пространствено уточнение на разположените обекти и предмети. Децата ги разпознават, показват и тогава решават задачата „Кой (какво) е горе (респективно – долу)?”.

  2.Изобразително изкуство vАпликиране на предмети с различна форма-петно за ориентир). 

Работа с централната илюстрация:

 В ситуацията по изобразително изкуство децата дорисуват каишката на кучето и конец от кълбото.

В горната част се прави апликация на куче (от приложението) до кучешката къщичка, после – на кокъл в чинията. До панерчето се залепва котето и паничката с мляко (от приложението).

Възможни са имитационни игри и артистични упражнения. Прави се връзка между начините на хранене на кучето и на котето и предпочитанията им – гризе кокъл, лочи мляко, ближе паничка с попара, хруска котешка храна и т.н. Подходящи са подражателни игри: „лок-лок” (лочене на мляко); „хрус – хрус” (трошене на кокъл) и др.

   

 

 

 

 

Ч

 

Е

 

Т

 

В

 

Ъ

 

Р

 

Т

 

Ъ

 

К

1. Художествена информация и литература за деца  – МОЯТ ЛЮБИМЕЦ ; ХАПНИ СЛАДКО!v Упражняване в интонационно подражаване на звуците, издавани от различни животни в конкретна емоционално значима ситуация.

                         Котка

Хвана нашата Писана

много мишки на тавана,

хвана още два мишока

долу в избата дълбока.

Колко хубава и кротка

е любимата ни котка!

Тя се гали  и си мърка:

― Мър! Мър! Мър!

Днеска хванах лов добър!

Бау, бау, бау!

Бау, бау, бау!

Шаро, не ме лай!

Бау, бау, бау!

Шаро с мен играй!

Бау, бау, бау!

Шаро, чуй ме ти,

аз съм ти другарче!

Я не ме плаши!

Глупавият шаро-

уж е куче умно,

уж е куче старо,

а какъв е глупав

тоя пусти Шаро!

  2.Игрова култура и пресъздаване – нерегламентирана  ситуацияv Игри за дорисуване на липсващи части на животни, къщата им;

v Игри инсценировки за артистични упражнения („Как лае кучето?”, „Как мяука котето?”, „Как драска котето?”, „Котешки гръб”, „Котешки възглавнички” и др.) в двигателен и вербален план;

v Картинни книжки за домашни животни;

v Приказки – напр.: „Кой каза мяу?”- стр.125 от кн. „Прочети ми пак…”№1;

v По възможност разходка с наблюдение – животните на двора;

v Празник на домашните любимци;

v Слушане на музикални произведения – песни и инструментални пиеси.

 

 

 

П

 

Е

 

Т

 

Ъ

 

К 

1.Физическа култураХАПНИ СИ СЛАДКО! v Изпълняване на общоразвиващи упражнения, изпълнение на двигателни действия при използване на външни ориентири;

v Ходене към ориентир (Шаро, Писанка);

v Изпълняване на специални упражнения за лазене;

v Комбинация на лазене и други движения;

v Провиране – провиране в полуклек и колянна опора;

v Катерене;

v Изпълнение на специални движения за търкаляне (търкаляне на кълбото на котето);

v Хвърляне и търкаляне (кокала и топката на Шаро).

2.Математика в игрово – познавателен планvИгри лабиринти за откриване на пространствени отношения;

vОриентиране в равнината (горе и долу);

vОриентиране в пространствени отношения – върху (в чинията); до котето; пред къщата.

Задачите за ориентиране в природния свят  са свързани и с математиката. Задават се въпроси за пространственото разположение на кучето и котето. Голямото коте и малкото куче са горе, а голямото куче и малкото коте са долу. Могат също да се измислят имена, да се определи кой на кого е майка (татко) или дете. Котетата и кучетата са свързани с преплетени криволичещи пътечки, което предполага игра на лабиринт със задача за отбелязване на следа от молив в пътечката и откриване на връзката между илюстрациите на животните.

Работа със снимката:децата са построили къща на кучето играчка от конструктивен материал (кубчета). Направили са от пластилин „кокалче” и са го поставили в чинийката на кучето. Ситуацията се пресъздава в изобразителни игри с подходящ материал и се упражняват пространствени отношения по математика. 

     

**Тема: ЕТО МЕ!  (с.9)

Акцент –  Българскси език, Математика в игрово – познавателен план

 Очаквани резултати:

 • § Детето определя себе си – име, възраст, пол и предпочитания;
 • § Подражава на близките си в норми на дейност и поведение;
 • § Отговаря, като разпознава и назовава имена, лица, определя предмети и действия с тях;
 • § Отговаря, като използва подражателно прости изречения при емоционални стимули;
 • § Разбира значението на думи и изрази в конкретна ситуация;
 • § Подпява познати песни, включва се в музикално – ритмични игри;
 • § Опитва се да изобразява, като играе с изобразителен материал.

 

**Тема: ВИЕ СЕ ВЛАКЧЕТО (с.10)

Очаквани резултати:

 • § Детето разпознава конкретни животни от близкото обкръжение и части на тялото им;
 • § Звукоподражателно пресъздава и участва в имитационни игри и артистични упражнения;
 • § Моделира образци от две основни части чрез прилагане;
 • § Разпознава и изпълнява подражателно движения и двигателни действия в ежедневието си.

 

Утринна гимнастика

Подражателни общоразвиващи упражнения с текст

 Горе – долу

Децата стоят в полукръг. Учителката казва и пока                    

Горе – долу, горе – долу.

Ето нашите ръчички.

Горе – долу , горе – долу.

Как играят те самички.

 

 

 

П

О

Н

Е

Д

Е

Л

Н

И

К

1. Природен свят ЕТО МЕ!v         Детето определя себе си – име, възраст, пол и предпочитания;

v         Подражава на близките си в норми на дейност и поведение;

Работа с централната илюстрация: Вниманието се насочва към шест пози, характерни за невербално ориентиране и комуникация – изобразени са в близък план лице и ръце на деца, които изразяват различни емоционални състояния.последователно се коментира всяка ситуация и се изпълняват артистични упражнения за пресъздаването ú:

 1. Момче маха с ръка усмихнато и сякаш казва: „Здравей, здравей!”.
 2. Момиче дава въздушни  целувки. Двете деца са едно срещу друго и сякаш второто отговаря: „Обичам те!” или „Пращам ти целувка!”.
 3. Момче, разтворило ръце пред лицето си с типичен радостен израз (в смисъл на „Ето ме”, „Виж ме, това съм аз”). Срещу него има празно петно за заленване на момичето от предходната илюстрация (от приложението), но то крие лицето си с ръце (игра на криеница „няма ме”). На децата се обяснява ,че трябва да открият детето, което се крие ( от приложението) и в ситуацията по изобразително изкуство да го залепят на определеното място. Преди това могат да имитират игри на криеници.
 4. Момче плаче и бърше сълзите си със свити юмручета. Срещу него има означено място, върху което се залепва (от приложението) същото момче, но то вече се усмихва.

Децата се приканват да помислят защо плаче момчето, кой го е зарадвал и т.н. Припомнят се различни ситуации в яслата. Учителката може да представи куклен етюд или инсценировка с кукли по близък до темата сюжет.

v    Наблюдаване на животни и части на тялото им – врабчета и гълъби (крака, покритие – перушина, глава, човка);

v Разпознаване на следи на хора и птици в снега по време на разходки, променят ги, стъпвайки върху тях.

2. Музикаv   Музикално – двигателни игри;

v   Изпълнение на елементарни музикално – ритмични движения – танцуване, бягане;

v   „Влак” (Черна съм машина)- популярна игра.

В направление музика може да се изпълни песента игра „Влак” или „Хайде да направим пътнически влак”. Пътниците имат балончета с различна форма: две кръгли и едно продълговато (използва се и в ситуацията по математика – кръгли и некръгли.

 

 

В

 

Т

 

О 

 

Р

 

Н

 

И

 

К

1.Български език- ЕТО МЕ! vВъзприемане на собствения образ в огледалото;

vОписание на илюстрации при правилно разпознаване на действия и състояния (махам, целувам, показвам се, скривам се, плача, смея се);

vОтговаряне на въпроси и поставяне на въпрпоси.

Работа със сюжетната илюстрация:

Детето  възприема образа си в огледалото. Това може да бъде пресъздадено в групата като ситуация – нека децата се усмихват, нека свободно да гримасничат, да се харесват и да се смеят на изражението си. Сестрата може да участва с тях и да балансира преживяванията им. Подражателни игри също са подходящи по темата („Хвани си ухото с едната ръка, а с другата носа, направи хоботче на слон” и др.

Работа с малките изображения:

Довършване с коса и уши на главите, на личицата, преоткриване на израженията на децата, намиращи се горе на картината – две по две. Едно от тях липсва при израженията на децата – с притворените очи (заспал ли е, или е предоволен и си е затворил очите). Какво може да породи такива преживявания – дават се различни варианти („Как хплачеш, като се удариш?”, „Как се радваш като дойде мама?”, „Как ще покажеш колко си доволен когато ядеш шоколад?”).

2.Физическа култураvИзпълняване на действия от изправен стоеж и седнала опора;

vСвързват двигателно действие с игрови ориентири;

vДвижат се по пет-шест в колони;

vХодене към ориентир.

  

 

С

 

Р

 

Я

 

Д

 

А

1.Природен  святВИЕ СЕ ВЛАКЧЕТО  vРазпознаване на животни и техните типични белези – катеричка, коте, зайче;

vОпределяне на група животни съобразно средата на обитаване (които живеят в гората и такива, които живеят в къщи).

Работа с централната илюстрация:

За направлението природен свят децата се приканват да възприемат нарисуваните жълти столчета, от които е направено влакчето. У-та пояснява игровата ситуация и формулира въпросите по илюстрацията – ?: кой е седнал на първото столче, на какво си играе мечето, какво иска да бъде мечето в играта (мече с шапка на машинист върху локомотивче). Може да се спрат отново върху разпознаване на животни (меки текстилни играчки или дидактични картинки) и техните части. Като небивалица за свързване на частите на лицето с балоните (уста и очи) може да се обсъди дали балоните имат истинско лице, или то е нарисувано върху тях. 

2.Изобразително изкуство ЕТО МЕ!

vДовършване на изображение на човешко лице (учтиво, усмихнато, сърдито, доволно); 

vРазпознаване на изображение в огледалото; 

v„Календар на природата“ 

ВИЕ СЕ ВЛАКЧЕТО

vИзобразяване на следа от молив (конец на балонче); 

vАпликиране на тематично подбрани изображения. 

Работа с централната илюстрация: Да се оцветят балоните и да се свържат с молив, с персонажите. Може да се започне със залепването на един от тях, а после да се довърши залепването на животните и свързването на балоните чрез линия с останалите персонажи. Децата да се опитат да дорисуват релсите, по които се движи влакът.

  

 

Ч

Е

Т

В

Ъ

Р

Т

Ъ

К

1. Конструктивно – технически и битови дейности  ЕТО МЕ! (самообслужване)

v Демонстриране на готовност да се измиват, избърсват и сресват (самостоятелно и с помощ), като преценяват в огледалото външния си вид.

ВИЕ СЕ ВЛАКЧЕТО

v Залепване на животни от стикери (в приложението) върху щрихована основа.

По направление конструиране върху празните столчета се залепват животни от приложението – плюшени играчки зайче, коте, катеричка, във всяко вагонче, на всяко столче се поставя по един пътник. Довършва се свързването с балончета.

Работа със снимката: децата разглеждат влакче от конструктивен материал с играчка мече. Частите на влака са локомотивче с коминче и вагончета. Коментира се от какви кубчета са направени  и се пресъздава ситуацията в игри.

2.Игрова култура и пресъздаване – нерегламентирана  ситуацияv  Имитационни игри и артистични упражнения за усъвършенстване на интонацията при изразяване на настроения (въпроси, учудване, заповед);

v  Игри на „скриване” и „намиране” при отваряне и затваряне на длани пред лицето (подражателни игри с интонация „Ето ме!”, „Няма ме!”);

v  Игри за разпознаване на типични емоционални състояния;

v  Разходка в снега – „Къде са моите стъпки?”

v  „Календар на празниците” – имен и рожден ден;

v  Слушане на музикални произведения – песни и инструментални пиеси.

 

П

Е

Т

Ъ

К

1.Физическа култура ВИЕ СЕ ВЛАКЧЕТО v Изпълняване на общоразвиващи упражнения, подражателно възприемане на физически упражнения;

v Бягане в колона след даден ориентир (локомотив, машинист);

v Изпълняване на локомоторни ациклични движения – подражателно подскачат на място (нависоко – катеричка);

v Скачане с два крака напред (надалече – заек).

2.Математика в игрово – познавателен планvПространствено ориентиране (пред, зад);

vСравняване на количества (за всяко столче – животно; за всяко вагонче – пътник; за всеки пътник – балонче).

Акцент –  Социален свят

***Тема: БАБА МАРТА  (с.11)  

Очаквани резултати:

 • § Детето отговаря, като разпознава и назовава имена, лица, определя предмети и действия с тях;
 • § Разбира значението на думи и изрази в конкретна ситуация;
 • § Различава предметни еталони с кръгла форма;
 • § Подпява познати песни, включва се в музикално – ритмични игри;
 • § Опитва се да изобразява, като дорисува и играе с изобразителен материал.

****Тема: ИМАМ МАРТЕНИЦИ (с.12)

Очаквани резултати:

 • § Детето реагира емоционално на подготовката за празника – мартеници;
 • § Звукоподражателно пресъздава и участва в имитационни игри и артистични упражнения;
 • § Емоционално възприема детски игри в стихчета, персонажи от любими приказки;
 • § Подпява познати песни, включва се в музикално-ритмични игри;
 • § Опитва се да изобразява, като играе с изобразителен материал.

Утринна гимнастика

МАРТЕНИЧКА

Мартенички, ето –                           повдигат ръце напред

скрива ги детето.                             ръце отзад – Дозировка 5 – 6 пъти

Вижте ги дечица,                             ръце в страни – разкрачен стоеж  

вижте ги дечица.                            Извивки вляво, вдясно -  Дозировка 4 – 5 пъти          

С тях се навеждам                           разкрачен стоеж – ръце горе   

и ги пооглеждам,                            наклон към краката

а после подскачам.                         подскоци с два крака – Дозировка 5 – 6 пъти

 

П

 

О

 

Н

 

Е

 

Д

 

Е

 

Л

 

Н

 

И

 

К

1. Социален  свят – БАБА МАРТАv Ориентиране в природна и празнична среда;

v Възприемане на персонажи, типични за празника;

v Възприемане на символи на празника – мартенички от различен вид;

v Възприемане на бялото и червеното като поздрав към растения, животни, деца и възрастни.

Работа с централната илюстрация: изобразената пролетна картина с топящия се сняг, тревичка, слънце иззад облак, от който прокапва дъжд, създава ведро настроение, което при описанието на илюстрацията от сестрата съдейства за очакване на пролетните празници (“Слънце грее, дъжд вали – мечка се жени”). Меца се е събудила и си търси жених и храна (рибка , мравки и др.). лястовичката се разпознава, но не се насочва вниманието към нея, а се свързва с признаците за символичната празнична среда – Първи март. Обяснява се, че подобно на други обичани от децата възрастни, които им носят подаръци (Дядо Коледа), Баба Марта също има изненади – бели и червени мартеници. Тя е добра и работна – изпрела е от вълна бели и червени конци и е направила мартенички. Трите деца – момиче,момче и по-малко дете, я очакват с радост.

Две от децата имат мартенички (еднакви – бяла и червена топка, но с различна големина – малка и по- голяма), а третото няма (за дорисуване – затворена крива с черен и червен молив). Същите цветове са изобразени в долната част на страницата (за свързване с еталон). У-та подпомага децата при приравняване към еталоните за голямо и малко (сивите силуети).

2. Музикаv  Възприемане на песен за празника;

v  Изразяване на желание за подпяване при изпълнение на песен от възрастен.

МАРТЕНИЦИ 

Музика: Й. Колев                текст:С. Маринов

 1. Мартеници, мартеници,

бели и червени.

Вижте, вижте двете ми ръчици

как са украсени.

 1. Мартеници, мартеници,

всеки да ги види.

Вдигам, вдигам двете си ръчици,

пролет, пролет иде.

 

 

 

В

Т

О

Р

Н

И

К

1.Български език-БАБА МАРТА vОписание на лица и животни, на растения в прости изречения;

vВключване в разговор;

vУпотребяване на съществителни нарицателни и съществителни собствени имена;

vИзразяване на отношение към обекти – нежност, радост, близост;

vВключване в разговор – поздрав, представяне, молба.

Работа със сюжетната илюстрация: дете с мартеничка. Разговорът може да се проведе като предположение кой е подарил мартеничката (Баба Марта, мама и татко, братче, сестриче, учителката…). сестрата предлага да измислят имена на децата, да се упражняват в игри и инсценировки при поднасяне на мартеници.

Може да се пресъздаде в инсценировка отношението между Баба Марта и децата под формата на диалог: “Добре дошла, бабо! ; Здравейте, деца, нося ви мартенички за вратлета и ръчички. Да сте живи, да сте здрави! ; Благодаря ти бабо, ще те чакаме пак!”

2.Физическа култураvИзпълняване на специални упражнения за усъвършенстване на търкалянето, хвърлянето, ловенето.
 

 

С

Р 

Я

Д 

А

1.Социален святИМАМ МАРТЕНИЦИ  vВъзприемане и пресъздаване на модели на символи при предаване на форма и части;

vПодготвяне на мартеници – игри с текстелни мостри и избор на подходящи варианти;

v“Календар на празниците”. 

Работа с централната илюстрация:

Темата провокира опити за включване на децата в практическа ситуация за направа на мартеници. У-та е водеща, а децата придържат конците, внимават да не изместват снопчетата вълна (прежда) след разрязване, държат ги при връзването, за да се получат пискюлите на мартениците.

Работа със снимката: Коментират се мартениците, направени от кълбета червени и бели конци, и други видове – от мъниста, плат, пластмасови за закачване, които децата са донесли от дома си. Децата разглеждат своите мартеници и ги сравняват с другите.

2.Изобразително изкуство vДовършване на изображение чрез апликиране – мартеници. 
 

 

 

Ч

Е

Т

В

Ъ

Р

Т

Ъ

К

1.Художествена информация и литература за деца  v Възприемане на стихотворение – емоционално реагиране към персонажи в него;

v Участие с подражателни движения.

ПЪРВИ МАРТ      от      Д. Ангелова                         

Снощи Баба Марта

тука е дошла,

дето спят децата

в чистите легла.

И на всички върза

мартенички тя,

сякаш на ръцете

цъфнаха цветя. 

2.Игрова култура и пресъздаваненерегламентирана  ситуацияv Подвижни игри – “Беседката на мартеничките” (групи от сходни мартеници – обединяване;

v Разходки и наблюдения в парка, на площадката или в междублоковото пространство;

v “По какво откривам Баба Марта и Първата пролет?” (локви, цветя, клончета на дървета с пъпки);

v Слушане на музикални произведения – песни и инструментални пиеси.

 

 

 

П 

Е

Т

Ъ

К

1.Физическа култура  v Изпълняване на общоразвиващи движения – еднопосочни и подражателни;

v Изпълняване на бягане в кръг (със заловени ръце);

v Комбиниране на подскоци с други движения.

2.Математика – нерегламентирана игрово – познавателна ситуация: vПредметни игри за свързване на : голямо и малко (мартенички и деца);

vСпазване на правила в предметно – игрова ситуация;

vПрактическо сравняване на предмети – “За всеки има”;

vЧетене на художествено произведение – приказка.

На стр.12 са нарисувани три мартеници с различна форма на пискюлите – кръг, квадрат, триъгълник (в игрово – познавателен план се откриват кръглите мартенички – тези, които са като топка; некръглите – като стенички на къща или като покривче). Тези мостри на мартениците са зададени като ориентир – за апликиране(от приложението)

В друга част на листа е изобразено дете, което играе с топка пред къща. Топката също се приравнява към еталон за кръгло тяло (червените фигури долу), както и мартеничката със същата форма.