Това са занятия със специално обучени кучета, насочени към корекция, рехабилитация и социална адаптация на лица с различни нарушения. Канистерапията е набор от упражнения, насочени към развитие на : общата и фината моторика, психичните процеси, речевата дейност и комуникация.Характеризира се с индивидуален подход към всеки участник, неговите способности и потребности.

 Екипът, който провежда Канистерапията се състои от :

1.Специално обучено куче (куче-асистент в терапията) преминало тест за социализация, послушание и работа в кабинетни условия разработен от Киноложко Дружество „Витоша“. Важно изискване освен специалното обучение  е здравословното състояние на кучето. Ветеринарен център „Свети Антим” ваксинира, обезпаразитява, прави кръвни изследвания и издава сертификат за здравословното състояние на кучетата-асистенти.

2.Асистент / Водач на кучето е доброволец , който обезпечава безопасността на занятието , контролира кучето и се включва когато терапевта/канистерапевта има нужда. Той трябва да е над 18 години. Преди да започне да практикува, трябва да е положил изпит, да участва в редовни обучения.

 3.Канистерапевт – е лице, което има завършено специално педагогическо образование: специален педагог, логопед, психолог. Той изготвя програма и методи на преподаване с кучето, въз основа на индивидуалните особености на всеки пациент и провежда занятието. 

Сдружение „Канистерапия – България“   http://canistherapy.wordpress.com/

 e-mail: canistherapy@abv.bg

GSM:0878578852/0889034433

Анна Тодорова –Специален педагог / Логопед ( http://logoped-sofia.com/ )

Венци Дачевски –Рехабилитатор /Ерготерапевт и Инструктор по обучение на кучета( http://champion-bg.com/ )